SN/K 287 Driftsinspektører

Standard Norge har fra 1. januar 2013 ikke lenger sekretariatsrollen for "sertifiseringsutvalget".

Sentrale standarder i forbindelse med sertifisering av driftsinspektører er:

NS 415-1 Driftsinspektører - Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering

NS 415-2 Driftsinspektører - Del 2: Fagplaner for olje og gass (offshore, petrokjemi, raffinerier)

Følgende er bestemt av sertifiseringsutvalget angående sertifiseringsordningen (se tilleggsblad til NS 415-1:2007/A1:2012):

1)       Når det gjelder forlengelse av eksisterende sertifikater så gis det forlengelse i 2 år, dvs til 31.12.2013. Det må kreves dokumentasjon på arbeidsoppgaver i sertifikatperioden (loggbok/dokumentasjon iht standarden NS 415-1).

2)       For de som venter på å ta nivå 3 kreves nivå 2 for å søke nivå 3. Utløpsdato på nye midlertidige nivå 3 sertifikater, er 31.12.2013.

NS 415 er nå til revisjon i komiteen revisjon NS 415

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Vanlige spørsmål og svar ifbm sertifiseringsordningen

Komitéleder:

Roald Lilletvedt, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)