SN/K 353 Passiv brannsikring av bygg

SN/K 353 har følgende mandat:

Komiteen skal utarbeide Norsk Standard med krav til beskrivelse, utførelse og kontroll av brannbeskyttende overflatebehandling, isolering og tetting.

Komiteen skal også vurdere utarbeidelse av Norsk Standard knyttet til inspeksjon/kontroll av arbeidet og kompetansekrav til personell.

Omfang i standarden

  • Del 1: Brannbeskyttende overflatebehandling. Underlag: Tre, betong, stål, kabler.
  • Del 2: Brannbeskyttende isolering. Underlag: Stål, betong, kabler. Referanse til 3420-S.
  • Del 3: Brannbeskyttende tetting. Underlag: Gips, murverk og betong, stål, tre. Referanse til 3420-S.

Komiteen skal koordinere sitt arbeid med redaksjonskomiteen for NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner og annet relevant standardiseringsarbeid.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komitéleder:

Olav Dagsleth, Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)