SN/K 360 Langvarige leiekontrakter

Komité SN/K 360 OPS-kontrakter for bygg ble oppnevnt av sektorstyre BAE den 11. september 2014 og har følgende mandat: 

«Komiteen skal i første omgang samle erfaringer fra OPS-prosjekter og vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å standardisere hele eller bare enkeltelementer i en OPS-kontrakt. Komiteen skal videre fremlegge de grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyret BAE så snart disse er klarlagt. Basert på Sektorstyrets beslutning skal komiteen utarbeide en standard for OPS-kontrakter for bygg. Komiteen skal også utarbeide en sjekkliste for elementer som bør med i en OPS-kontrakt. Sjekklisten kan være et informativt vedlegg til standarden.

Komiteens arbeid skal ta utgangspunkt i sluttrapport «Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg» avgitt 2. april 2013.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.»

Komitéleder:

Herman Bruserud, Universitetet i Oslo

Faglig ansvarlig:

Hilde Larmerud (hla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)