SN/K 372 Blågrønn faktor

Mandat vedtatt av Sektorstyret 2018-04-13

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:    

Komiteen skal utarbeide Norsk Standard for Blågrønn faktor. Standarden skal være et verktøy for å bidra til at areal for den blågrønne strukturen blir ivaretatt i byggesaksprosjekter. Standarden skal bidra til å tilpasse samfunnet til klimaendringer (fokus på overvannshåndtering) og ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet. Standarden skal ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder og derfor være egnet for bruk under ulike forhold (klimatiske, geografisk med mer). Komiteen skal ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort med utarbeidelse av systemet «Blågrønn faktor» i regi av Oslo- og Bærum kommuner og Fremtidens byer.

 

Komiteen oppnevnes for en 3-årsperiode, dvs. frem til 2021-04-13.

Komitéleder:

Pedro Emilio Ardila, Bærum kommune

Faglig ansvarlig:

Hanne G. Wells (hgw@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)