SN/K 380 BIM-objekter for byggverk

Bruken av buildingSMART teknologi og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er godt etablert i BAE-næringen i Norge. Det norske fagmiljøet innenfor digitalisering av BAE-næringen på åpne standarder er blant de ledende i verden på disse områdene.

Komiteen for «BIM-objekter for byggverk» har utviklet NS 8360. Standarden ble fastsatt i 2015, og en veileder til standarden ble utgitt i 2016. Dette er den første BIM-standard som er utviklet i Norge. Målgruppen er de som jobber med BIM i prosjekt og de som implementerer støtte for standarden i BIM-programvare. 

Revisjon av standarden ble oppstartet i 2019. Standarden vil bli utgitt som en serie av standarder med fokuserte tema.

Del 1 – Modellpraksis, navngivning, typekoding (revisjon av standarden fra 2015).

Del 2 – Bruk av Tverrfaglig merkesystem i BIM.

Del 3 – Bruk av BIM i FDVU.

Del 4 – Bruk av BIM for energiberegning.

Det vurderes ytterligere om det bør standardiseres praksis, objektklasser, navngivning etc. for bruk av BIM i grensesnittet mot geodesi og i infrastrukturmodeller.

Standarden spiller en viktig rolle for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodeller. Den bidrar vesentlig til økt samhandling i næringen, bedre kvalitet i planlegging og bygging, økt effektivitet i næringen, grunnlag for mer effektiv Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV).

Målsetting med standarden er å understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster.

(Aktivitetene i komiteen har tidligere vært fordelt på SN/K 375 og SNK/K 529, men disse er nå fusjonert til SN/K 380.)

Komitéleder:

Steen Sunesen, Statsbygg

Faglig ansvarlig:

Stefan Bæk Jensen (sbj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)