SN/K 402 NS 3450 Prosjektdokumenter

Standarden NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Redigering og innhold av konkurransegrunnlag:2008, ble erstattet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. Redigering og innhold. Den ble fastsatt 1. mars 2014.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker om mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)