Aktuelle standarder for asfalt

Standard

Tittel

Merknad

NS-EN 13108-1 

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 1: Asfaltbetong (AC)

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-2

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 2: Asfaltbetong for tynne lag (tynndekker) (BBTM)

 

NS-EN 13108-3

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 3: Mykasfalt (SA)

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-4

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 4: “Hot rolled” asfalt (HRA)

 

NS-EN 13108-5

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 5: Skjelettasfalt (SMA)

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-6

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 6: Støpeasfalt (MA)

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-7

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 7: Drensasfalt (PA)

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-8

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 8: Resirkulert asfalt

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-20

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 20: Typeprøving

Utgitt på norsk

NS-EN 13108-21

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 21: Produksjonskontroll

Utgitt på norsk

Sist oppdatert: 2011-11-29