SN/K 421 Betongarbeider - NS 3420 Del L

Komiteen reviderte standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del L: Betongarbeider som ble fastsatt 1. oktober 2010.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Jan Lindland

Faglig ansvarlig:

Anders Hella Bjerke (ahj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)