SN/K 431/AG 1 Ventilasjonstekniske systemer - NS 3420 Del BM

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Kristoffer Polak (kjp@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)