SN/K 435/AG 2 Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder- NS 3420 Del ZK

Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold har et eget punkt ZK om skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. 

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komiteens mandat:

«Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420. Slik at denne er oppdatert i forhold markedets behov for et presist beskrivelsesverktøy innen for skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. I arbeidet skal det tas særlig hensyn til utviklingen i trepleie faget samt hensyn til miljø og universell utforming. Komiteen skal også revidere NS 3420 ZK veileder for universell utforming.

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan selv imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komitéleder:

Lene Svenningsen

Faglig ansvarlig:

Hanne G. Wells (hgw@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)