SN/K 501 Kvalitet røye

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Komiteen utviklet og ga ut følgende Norsk Standard

  • NS 9411:2011 Fisk og fiskeprodukter - Norsk ishavsrøye - Krav til kvalitet

Komiteens arbeid er overført til SN/K 217 Kvalitet av fisk. 

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen eller standarden, ta kontakt med prosjektleder Hilde Aarefjord, haa@standard.no

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)