SN/K 503 Luftfartssikkerhet

Den norske komiteen SN/K 503 Luftfartssikkerhet er for tiden sovende. Komiteen har fulgt arbeidet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 384 Airport and aviation security services.

Komiteen har utarbeidet standarden NS-EN 16082 Tjenester tilknyttet flyplass- og luftfartssikkerhet, som ble fastsatt i august 2011.

Den norske standardiseringskomiteen representerte: Oslo Lufthavn, Norsk Arbeidsmandsforbund, Avinor, Securitas, NHO Service, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og G4S.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)