SN/K 509 Utforming og drift av flytende oppdrettsanlegg

Komiteen jobber med revisjon av NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Revisjonen av NS 9415:2009 ble igangsatt i juni 2017 og det planlegges å sende standarden på høring i 2020, med publisering i 2021.

Revisjonen av NS 9415:2009 vil også omfatte nye typer oppdrettskonstruksjoner.

Revisjonsarbeidet av NS 9415:2009 skal harmoniseres med revisjonen av NYTEK-forskriften som utføres av Fiskeridirektoratet og EUROKODE-standardene som ivaretas av den norske speilkomiteen SN/K 368. CEN/TC 250 SC1 WG6 holder på å utvikle standarden EN-1991-1-8 Action from waves and currents on coastal structures, som kan få betydning for revisjonen av NS 9415.

Komiteen består av 20 foretak som representerer myndigheter, bransjen og forskning & utvikling.

Ønsker du mer informasjon om komiteen eller har innspill til revisjonsarbeidet, vennligst ta kontakt med prosjektleder.

Ønsker du å stå på listen over høringsinstanser når den nyreviderte NS 9415 sendes på høring, vennligst registrer deg her.

Komitéleder:

Tore Håkon Riple, Marine Construction (riple@marineconstruction.com)

Faglig ansvarlig:

Vivian Meløysund (vme@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)