SN/K 537 buildingSMART Dataordbok

buildingSMART Dataordbok er en del av det standardiserings- og utviklingsarbeidet som skjer i regi av buildingSMART både nasjonalt og internasjonalt.

buildingSMART Dataordbok er eid av buildingSMART International. På norsk side er SN/K 537 en Brukergruppe som samler norske interessenter. Prosjektet er et samarbeid mellom Standard Norge, Boligprodusentenes Forening, Byggevareindustriens Forening og buildingSMART Norge med Standard Norge som sekretariat.

buildingSMART Dataordbok eier, driver og vedlikeholder en internasjonal database med begreper og deres egenskaper og relasjoner. Begrepene kan benyttes i forbindelse med bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Databasen er basert på Internasjonal Standard ISO 12006-3 Building construction Organization of information about construction works Part 3: Framework for object-oriented information, som er utarbeidet av ISO/TC 59/SC 13.

buildingSMART Dataordbok har tidligere vært benevnt «IFD Library» (IFD = international framework for dictionaries).

Aktuelle lenker
buildingSMART Data Dictionary
buildingSMART Norge
buildingSMART International

Komitéleder:

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

Faglig ansvarlig:

Lisbet Landfald (lla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)