SN/K 547 Kvalitet på hvalkjøtt

Denne komiteen er ikke aktiv lenger.

Komiteen hadde ansvar for utvikling og utgivelse av følgende Norsk Standard:

- NS 9443:2014 Norsk vågehval - Krav til behandling, produksjon og distribusjon av kjøtt

Ønsker du mer informasjon om dene komiteen, ta kontakt med Hilde Aarefjord, haa@standard.no.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)