SN/K 559 Antikorrupsjon

SN/K 559 har følegende mandat:

Komiteens mandat er å speile arbeidet komite ISO/PC 278 – Anti Bribery Management Systems.

Komiteens arbeid skal bidra til å få på plass et styringssystem for risiko knyttet til korrupsjon i forbindelse med organisasjonens aktiviteter, og å øke innsikt og bevissthet rundt næringslivsetikk. Komiteens arbeid og de retningslinjer som utarbeides for etikk og antikorrupsjonsarbeid, skal også gi retningslinjer for en praktisk tilnærming til å integrere samfunnsansvar i organisasjonen.

Komiteen skal velge en nøytral leder, fastsette en fremdriftsplan for arbeidet, og en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for det aktuelle markedsområdet og eventuell ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 2 år.

Alle dokumenter som utarbeides av komiteen tilhører Standard Norge.

Komiteen har følgende medlemmer:

Kristian Thaysen (komitèleder), BDO
Jørgen Hansson, DNVGL Veritas
Bård Olsen, MHwirth
Henrik Schiander, Western Bulk
Ina Heidenreich, Telenor    
Beate Hvam-Axelsen, Kværner
Cira Holm, Yara
Cecelie Lyngnes, KLP
Maja de Vibe, Statkraft
Mads Blomfeldt, BDO
Gemetchu Hika, Statoil
Ingar Leiksett, Jernbaneverket
Kurt Sivertsen, Kongsberg-Gruppen

Komitéleder:

Kristian Thaysen

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)