SN/K 560 Effektivisering av persontransport

Bakgrunn for opprettelse av komiteen SN/K 560 er at viktige premisser for anbudene for persontransport i stor grad varierer mellom fylkeskommunene og fører til ulikeartede krav og mangel på forutsigbarhet.

Prosjektet vil standardisere krav til anbud mellom fylkeskommuner og transportører på nasjonalt plan. Dette vil redusere miljømessige kostnader, gjennom felles tekniske spesifikasjoner, herav standardiserte krav til valg av miljøvennlig drivstoff (Bio-gass, Hybrid, EL-busser, Diesel) utslipp, nasjonale krav til bybusser, forstadsbusser, samt å sikre bedre utnyttelsgrad på tvers av fylkeskommunene.

Felles krav til anbudsspesifikasjoner vil bidra til enklere og mer miljøvennlige innkjøp og avhending av eldre bussmateriell. Bedre ettermarked for eldre busser vil bidra til at nye busser, med et mer miljøvennlig drivstoff alternativ, kan innfases raskere og totalt bidra til lavere utslipp.

Mandat for komiteen

Komite SN/K 560 Effektivisering av persontransport – Nasjonale krav til busser har følgende mandat:

" Komiteen skal bidra til å utvikle en/ eller flere standarder, lik for alle fylkeskommuner, som vil redusere miljøbelastninger, kostnads effektivisere innkjøp og bidra til en vesentlig bedre utnyttelsesgrad av busser mellom regioner og fylkeskommuner.

Komiteen skal i utarbeidelsen av standarden ta hensyn til:

  • Nasjonale krav til bybusser og forstadsbusser
  • Nasjonale tekniske spesifikasjoner
  • Nasjonale krav sikrer utnyttelsesgraden på tvers av fylkeskommuner
  • Nasjonale krav til å redusere miljømessige kostnader
  • Nasjonale krav til reduserte miljømessige kostnader ved avhending av eldre materiell
  • Nasjonale krav til valg av teknologidrevet energibærer 

Komiteen arbeidet fra 2015-2017 med utarbeilsen av NS 11050. Denne ble publisert i oktober 2017. Det er derfor for tiden ingen aktivitet i denne komiteen. Ønsker du mer informasjon kan du  ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen (se "faglig ansvarlig" til høyre).

Komitéleder:

Ragnar Krosser, NETTBUSS

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)