SN/K 562 Fagråd forbruker

Dersom du vil vite mer informasjon om arbeidet til fagrådet kan les mer på fagsiden "forbruker" eller kontakte prosjektleder.

Komiteen ble opprettet i januar 2015 med følgende mandat:

"Fagrådet skal være rådgiver for Forbrukersekretariatet i Standard Norge og være en styringsgruppe for prosjektet. Fagrådet skal godkjenne sekretariatets arbeidsplan og årsrapport og bistå ved prioritering av prosjekter og deltakelse i standardiseringsprosjekter med forbrukerinteresse.

Fagrådet skal følge arbeidet i ISO/COPOLCO og gi innspill til hvordan Standard Norge skal stemme og svare i saker som behandles der.

Komitéleder:

Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet

Faglig ansvarlig:

Marthe Flaskerud Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)