SN/K 566 Mangsfoldsledelse

Komiteen har utarbeidet Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201:2018 Ledelsessystemer for mangfold - Krav. Standarden foreligger både i norsk og engelsk utgave. En veiledning til standarden er under utarbeidelse.

Komitéleder:

Loveleen Brenna

Faglig ansvarlig:

Håvard Hjulstad (hhj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)