SN/K 573 Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester

Denne komiteen er ikke aktiv. Arbeidet er lagt på vent.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med info@standard.no

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)