SN/K 581 Aldersinkluderende samfunn

Komiteen ble etablert 2020-02-14 og er norsk speilkomité for deltakelse og oppfølging av ISO/TC 314 Aging societies.

Norske eksperter deltar i arbeidsgrupper under denne internasjonale komiteen:

 • WG 1 Ageing workforce  
 • WG 2 Dementia inclusive  
 • WG 3 Carer inclusive  

Om standardene som utvikles
Se egne nyhetssaker som beskriver standardene som er under utvikling:

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen eller ønsker du å bli med i arbeidet, ta kontakt med prosjektleder.

Mandat for komiteen
Den norske speilkomiteen ble gitt dette mandatet av Standard Norge og sektorstyre Helse og omsorg i november 2019:

Den norske komiteen skal bidra i utviklingen av standarder i:

 • ISO/TC 314 Ageing Societies

Det er i igangsatt fire standardiseringsprosjekter i ISO/TC 314. Disse er:

 • Veileder for et aldersinkluderende arbeidsliv
 • Rammeverk for demensinkluderende samfunn
 • Veileder for organisasjoner I samhandling med pårørende
 • Terminologi

Speilkomiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper ved å

 • Utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt.
 • Vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
 • Vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • Bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 314, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komitéleder:

Beret Aspass, ACK Arkitekter AS

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)