SN/K 588 Opprinnelsesgarantier

Komiteens mandat

Det oppnevnes et speilkomitè med følgende mandat og hvor speilkomiteen skal følge det internasjonale arbeidet på: CEN/CLC/JTC 14/WG 5 Guarantees of Origin

Hensikten med arbeidet er:

  • Behandle og gi innspill til forslag til stander fra CEN/CLC/JTC 14/WG 5
  • Bistå revisjon av EN 16325, hvor ny revidert versjon også skal inkludere nye energibærere.

Det oppnevnes en speilkomitè som skal følge det internasjonale arbeidet på CEN/CLC/JTC 14/WG 5 Guarantees of Origin og fremme norske interesser med konstruktive forslag. Speilkomiteen skal også stemme i aktuelle saker i CEN/CLC/JTC 14/WG 5. I tillegg til å fremme næringens interesser, så skal næringen gjøres oppmerksom på de kommende endringene ved at speilkomiteen varsler om utviklingen i arbeidet.

Komitéleder:

Jørgen Bjørndalen, DNVGL

Faglig ansvarlig:

Jens Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)