SN/K 594 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Komiteen ble startet i desember 2020 og har følgende mandat:

Komiteen skal bidra til å:

  • Kartlegge behovet for og etablere definisjoner, dvs. utvikle norsk terminologi
  • Vise hvordan bestillere kan stille krav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser
  • Gjennomgå eksisterende veiledere og foreslå temaer som kan danne grunnlag for standarder 
  • Påvise sammenheng mellom ønske om utslippsfrie arbeidsplasser og innovative/ bærekraftige anskaffelser

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komitéleder:

Bjørn Kummeneje, Norconsult

Faglig ansvarlig:

Håvard Hjulstad (hhj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)