SN/K 600 Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere

Komiteen SN/K 600 ble etablert i september 2021 og har som mandat å utvikle en ny Norsk Standard som setter krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

Standarden vil definere spesifikke kompetanseområder som skal systematisk skal vedlikeholdes og oppdateres, metode for kompetanseoppdatering og ansvarsfordeling mellom arbeidsgiver, ansvarlig leder og den enkelte helsefagarbeider.

Standarden vil kunne brukes av arbeidsgiver, nærmeste leder, den enkelte helsefagarbeider og utdanningsinstitusjonene.

Hensikten med standarden er å bidra til:

  • pasientsikkerhet og omsorgsfull hjelp,
  • mestringsopplevelse og rolleklarhet, og
  • verdibevissthet, godeferdigheter og trygghet i arbeidet

Komiteen skal også:

  • vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden,
  • foreslå hvordan utdanningsinstitusjoner kan ta i bruk standarden, og
  • foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle deler av helse – og omsorgstjenesten

Leveranse/ ferdigstillelse av standard forventes innen juni 2023.

Komitéleder:

Hege Engesvik Roda, Sandnes kommune

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)