SN/K 234 Øyevern

SN/K 234 Øyevern er referansekomite for CEN/TC 85 Eye protective equipment. Komiteens arbeidsområde omfatter øyevern til bruk i industrien, laboratorier, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, gjør-det-selv aktiviteter, sport og fritid.

SN/K 234 er for tiden inaktiv ettersom det ikke er registrert nasjonal interesse for arbeidet til CEN/TC 85.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)