Blankett

En blankett er et verktøy som skal gjøre det enklere for brukerne å implementere andre typer dokumenter som f.eks. Norsk Standard eller lover og forskrifter.

Typiske blanketter er byggblanketter som er knyttet til bustadoppføringslova og som er nyttige for forbrukere i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. eBlanketter er vårt webbaserte system der du enkelt kan fylle ut de blankettene du ønsker på nettet. Blanketter vedtas gjennom nasjonal høring i en standardiseringskomité og utgis nasjonalt.

Sist oppdatert: 2021-09-13