Teknisk Rapport (Technical Report/TR)

En Teknisk Rapport (TR) er et europeisk dokument som inneholder informative beskrivelser som ikke er egnet for utgivelse som europeisk standard eller Teknisk Spesifikasjon (TS).

En TR kan for eksempel inneholde data innhentet fra en undersøkelse utført blant medlemmer i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, data om arbeid i andre organisasjoner eller data om ”aktuelt teknisk nivå” når det gjelder nasjonale standarder om et bestemt emne.

Sist oppdatert: 2021-09-13