Utredning

Standard Norge kan påta seg ulike utredningsoppdrag for departementer og andre offentlige etater som bruker anbud for å få gjennomført oppdrag. Nye oppdragsmuligheter kan dukke opp både på nye og etablerte områder. Noen vil komme i forlengelse av pågående arbeid. Et oppdrag er aktuelt dersom det anses å ha relevans for Standard Norges kjernevirksomhet, dvs. kan ende opp i standardiseringsprosjekt.

Sist oppdatert: 2021-09-13