Nøkkelmerket

Nøkkelmerket (keymark) er et europeisk produktsertifiseringsmerke. Den eies av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC.

Keymark - europeisk merkordningSertifiseringsorganer søker om tillatelse
Sertifiseringsorganer som ønsker tillatelse til å bruke merkeordningen, må søke Standard Norge om fullmakt. Standard Norge legger deretter fram en anbefalt søknad for CEN Certification Board (CCB) som formelt godkjenner. Standard Norge kan dermed gi rett til lisensutstedelse til norske sertifiseringsorganer.

Retten til å bruke nøkkelmerket kan kun gis til sertifiseringsorganer som kan vise til at de imøtekommer kravene som stilles.

Lansering av nøkkelmerket
Nøkkelmerket ble lansert i 1992. Som et felles europeisk merke, tillot reglene at det kun skulle være et sertifiseringsmerke på produkter. Dermed måtte alle nasjonale sertifiseringsmerker trukkes tilbake så snart en produsent tok i bruk det merket på sitt produkt.

Sammen med nasjonale merkeordninger
CEN besluttet i 2001 å tilpasse reglene slik at nøkkelmerket skulle bli mer attraktivt og akseptabelt for et bredere publikum innenfor industrien og blant forbrukerne. Nå skal ikke nøkkelmerket lenger erstatte nasjonale merkeordninger, men brukes sammen med disse.

De nye reglene ble gjort gjeldene i oktober 2001, og i mars 2002 fikk de første sertifiseringsorganisasjonene tillatelse til å bruke nøkkesymbolet. De første produktene som ble omfattet av merkeordningen var varmeisolasjonsprodukter.

Frivillig merkeordning
Merkeordningen er frivillig, og nøkkelmerket er et synlig bevis på at et produkt er produsert i henhold til gjeldende europeiske standarder for det aktuelle produktet.

Ordningen må ikke forveksles med CE-merket som er en egenerklæring på at et produkt er produsert i henhold til krav i ett eller flere EU-direktiv.

Regler for nøkkelmerket
Reglene for bruk og tillatelse for bruk av nøkkelmerket er gitt i CEN/CENELEC Internal Regulations ? Part 4: Certification.

Samarbeid med Norsk Akkreditering
Standard Norge har samarbeid med Norsk Akkreditering om denne sertifiseringsordningen. Det er Norsk Akkreditering som akkrediterer sertifiseringsorganer.

Sist oppdatert: 2019-03-11