Suksesshistorier

Hvorfor er standardisering viktig? Hvorfor bruke standarder? Det finnes mange grunner til å engasjere seg i standardiseringsarbeid. Det kan være et strategisk valg, bedre tilgang til ny teknolog og viten, skaffe seg et nasjonalt eller internasjonalt faglig nettverk og påvirke innholdet i framtidige standarder. Grunnene er også mange for å bruke standarder.

Vi har utarbeidet en samling eksempler hvor ulike bedrifter, organisasjoner og offentlige etater sier noe om hvorfor de engasjere seg aktivt i standardiseringsarbeid og hvorfor standarder er viktige for deres virksomhet. Disse eksemplene er hentet fra ulike type virksomheter, private, offentlige, små og store bedrifter, og de representerer ulike bransjer og arbeidsfelt.

 
   
         
   
Caroline Herlofson

Caroline Herlofson: Hun er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité

   
           
Industri og innovasjon        
         
Flyvinge under produksjon

Jotne: Slik sikres datafiler for framtiden

 
Lyspære i håndflater

Nordisk Innovasjon:
Innovasjon og vekst med gode standarder

   
         
Jogger med releksvest på kvelden

Reflexconsult AS: Uten norsk deltakelse ville enkelte standarder vært ubrukelige

 
Møteromsbord med syv stoler

Flokk: Jobber for like standarder overalt

   
Tjenester        
         
Renholdsarbeider

Virke: Oppnå kvalitet – bruk standardkontrakter

   
Renholdsarbeider

Re kommune - Fokuserer på kvalitet - ikke penger

Universell utforming        
         
 
Personer rundt en datamaskin

Norges Blindeforbund: Lettere å lese tekst

 
Person som betjener en automat

Difi: Krav til automatene

 
Person foran en dataskjerm

Norsk Regnesentral: Brukerne vet best

 
Flytogets terminal på Oslo S

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet: Standard for personlige service

IKT        
   
 
   
Jente foran en pc

Conexus: Digital læring krever standarder

   

 

         
Norsk Tippings spillekort

Norsk Tipping: Trygge trekninger

 
Motervei i kunstig belysning

Q-Free: Standarder som ivaretar fremtidens behov

 
Satelitt

Jotne: Innovasjon og vekst

Helse og omsorg        
         
Person som tar pulsen på en annen

Pasientnære analyser: Bioingeniører ber om standardisering

 
Helsepersonell

SAS Institute: Standarder effektiviserer helsevesenet

   
         
Helseperson tar seg av en eldre dame

Fagforbundet: Standarder sikrer kvalitet i hjemmebaserte tjenester

 
Helsepersonell i ambulanse

Helsedirektoratet: Standardene bedrer sikkerheten

   
Helsepersonell

Sykehuset i Vestfold: Kvalitet i alle ledd

 
Gutt hos tannlegen

Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM): Trygg tannpleie med 150 standarder

 
Lege

Sverre W. Monsen: Fra prinsessefasong til unisex

 Samferdsel    
         
         
Smilende bussjåfør

Nettbuss Midt-Norge AS: Skaper trygghet på veien

 
Containere

DB Schenker: Kontinuerlig miljøovervåking verden over

 
Trailer

Gran Taralrud: Sertifisering gir tryggere hverdag

Energi        
         
Person blåser inn etterisolering

Hunton Fiber: Energiledelse - viktig for omdømmet, klimaet og lønnsomheten

 
 
Bygninger i barkodeområdet i Oslo

Norsk Energi: Bedriftene får støtte til energiledelse

   
Ansatte i bedriften viser fram sertifikat for sertifisering

Allnex: Energiledelse motiverer ledere og ansatte

 
Operatør ved smelteovn

Hydro Høyanger Metallverk: Ledelsen må vise engasjement

   
Petroleum        
         
Oljeplattform under bygging

Dr. techn. Olav Olsen AS: Nedgang i oljebransjen skaper nye forretningsmuligheter

 
Fire unge personer rundt et bord

Universitetet i Stavanger: Standardisering er et samfunnsansvar

 
Nediset båt

Statoil: Sprøtt stål ved 60 minus (har skiftet navn til Equinor)

Drilling topdrive

MHWirth: Standarder er læring og deling

 
Person i en trapp på en oljeinstallasjon

Petroleumstilsynet: Hever standarden for petroleumsindustrien

 
Petroleumsinstallasjon under slep

FMC Technologies: Gode standarder bedrer sikkerheten

Oljeplattform

Statoil: Deltar for å påvirke og dekke egne forretningsmessige behov (har skiftet navn til Equinor)

 
Tegnet skipsmodell

Teekay: Koreansk verft bygger fartøy etter standarder fra Norge

   
Ledelsessystemer og kvalitet    
         
Borring på steingrunn

Hafjell Maskin: Sertifiserer seg til konkurranse-fortrinn i anbudsprosesser

     
Jente som drikker vann fra springen

Vann- og avløpsetaten i Oslo: Ivaretar samfunnskritisk infrastruktur ved hjelp av standarder

 
Moholt studentby i Trondheim

Sertifiseringene har vært viktige for Veidekke

 
Betongbil

NorBetong: God miljøstyring er avgjørende for å levere varene

         
Smelteovn

Celsa Armeringsstål: Miljø- og kvalitetssertifiseringene gir oss et konkurransefortrinn

 
Naturlandskap

Avinor må styre med standarder

 
To elder damer som spiller et bordspill

Grefsenhjemmet: Stadig bedre sykehjem med ISO 9001

         
Miljø og bærekraft    
         
 
To personer ved Jordal Amfi

En av Oslos nyeste og fineste parker hadde ikke blitt den samme uten standarder

   
Illustrasjon over FNs bærekaftsmål

Asker kommune bruker standarder i arbeidet med å nå bærekraftsmålene

   
         
Fasade på kontorbygg

Mustad Eiendom: God miljøpolitikk gir god økonomi

 
Person sykler langs en kai

Oslo havn: Verdens mest miljøvennlige havn

 
Fasaden på DNBs hovedkontor

DNB fremmer miljø i investeringer

 
Oslo Bislett Games

Grønt gull til Bislett Alliansen

 
Skogslandskap

Norsk senter for bioenergiforskning: Bruk skogen for å nå klimamålene

         
 Bygg, anlegg og eiendom      
     
Person som peker på en digital byggetegning

Statsbygg sverger til BIM for å oppnå effektive byggeprosesser

 
Tre personer klargjør til sprenging

Involverer skoleelever i arbeidet med ny Norsk Standard for vibrasjoner

   
         
Digitale tannhjul

NTNU i Gjøvik lanserer studieemne direkte basert på BIM-standarden ISO 19650


 
Trehuset Mjøstårnet under bygging

Moelven Limtre satte verdensrekord med standarder

   
Stort vegkryss under bygging

Statens vegvesen: Standarder sikrer sikre løsninger, effektivitet og kvalitet

   
Gravemaskin

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Vi lager spilleregler

 
Parkettgulv i en restaurant

Alloc AS: Deltar i utvikling av internasjonale standarder for laminatgulv

 

 

 
Bygg i kveldslys

Statsbygg: Statens bygninger får klimagassregnskap


Sist oppdatert: 2022-05-23