The Thief

Nordic Choice Hotels: Etisk kart og kompass

En mindre tallerken til hotellbuffeten reduserte matavfallet, Co2-utslippet og sparte Nordic Choice Hotels for kostnader. – Vi har god nytte av den nye standarden om samfunnsansvar, ISO 26000, sier Cathrine Dehli, manager corporate responsibility.

Den internasjonale standarden kan brukes av alle typer virksomheter, og gir retningslinjer for hvordan de kan opptre sosialt ansvarlig. Den er veiledende, og gir ikke grunnlag for sertifisering. I tillegg til standarden finnes det en egen veiviser. Arbeidet med standarden foregikk i en arbeidsgruppe med 42 internasjonale organisasjoner og 500 deltakere fra 100 land.

Med utgangspunkt i standarden valgte Nordic Choice Hotels følgende fokusområder: miljø, lokalt samfunnsansvar, medarbeidere, bærekraftige produkter, og en god og åpen dialog med dem som har en interesse i forhold til hotellkjeden.

- Standarden gir oss en felles forståelse av hva samfunnsansvar er. Den er en lærebok, og funger som kart og kompass for hotellkjeden, men det er ikke slik at alle medarbeidere leser standarden og tenker at de må følge den. Først og fremst er den et ledelsesverktøy. Lederne skal vite hvilke strategiske fokusområder hotellkjeden har, og sørge for at strategien blir fulgt. Vi må hele tiden jobbe med ledelse, sier Cathrine Dehli.

- Vi har fått et nyttig analyseredskap når vi kartlegger fokusområdene. Standarden hjelper oss å analysere relasjonen mellom Nordic Choice Hotels og interessentene, og avdekke om det finnes et gap mellom hvor vi er og hvor vi ønsker å være. Vi stiller spørsmålene: Hva er viktig for oss og interessentene? Hvordan påvirker vi hverandre og miljøet? Hvor har vi en reell mulighet til å utgjøre en forskjell? Deretter blinker vi ut satsingsområder.

Redusert matavfall er ett satsingsområde. Gunhild Stordalens klimaorganisasjon GreeNudge samarbeidet med Cicero og Nordic Choice Hotels om en studie. Syv utvalgte hoteller byttet ut sine buffettallerkener med en mindre størrelse. Metoden reduserte matavfallet med 20 prosent, og gjestene var fortsatt fornøyde. Konklusjonen er at magen blir mett før øynene. Hvis kjeden reduserer tallerkenstørrelsen på alle hotellene, sparer de årlig 500 tonn matavfall. Miljøgevinsten tilsvarer 900 tonn Co2 årlig. Den økonomiske gevinsten er beregnet til 24 millioner kroner.

Miljøet skal vinne, gjestene er fornøyde, og hotellet reduserer kostnader.
Samfunnsansvar
- Maten påvirker helsen, miljøet og dyrene. Derfor satser vi nå mer helhetlig med mer frukt og grønt og mindre rødt kjøtt, sier Cathrine Dehli.

Nyskaping
Hun er særlig glad for at standarden vektlegger innovasjon. Samfunnsansvar skal ikke bare handle om plikt. Det handler om å se muligheter som vil skape en bedre gjesteopplevelse og en bedre arbeidsplass for de ansatte. Fokus på mangfold er en forutsetning for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Hotellkjeden har 26 prosent ansatte med etnisk opprinnelse utenfor Skandinavia. Nordic Choice Hotels samarbeider med Navs introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, og tilbyr praksisplasser på hotellene. Til nå har kjeden gitt 75 prosent av deltakerne tilbud om fast jobb.

- Dette er en vinnersituasjon for begge parter. Deltakerne får viktig arbeidserfaring. Hotellene får etterspurt arbeidskraft, og mer mangfold på arbeidsplassen. Flere hoteller tar lokalt ansvar. Vanskeligstilte barn kan få en dag fylt med positive opplevelser, eller barnefamilier på lokale flyktningemottak og krisesentre får en hyggelig julefest.

Miljøsertifisert
Hotellkjeden er miljøsertifisert etter standarden ISO 14001. Den spesifiserer krav til miljøstyringssystem, og anses som et konkurransefortrinn. Sertifikatet legges ved når forretningsavtaler inngås. Målet er å redusere forbruket av energi, vann, avfall, transport og kjemikalier. Ett annet mål er at sengetøy og baderomsprodukter skal ha lengre livsløp. Hotellkjeden støtter også Regnskogfondet.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Hotellkjeden Nordic Choice Hotels har 170 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Estland og Latvia, og om lag 10 000 ansatte. Petter A. Stordalen er eneier og styreleder. Ektefellen Gunhild A. Stordalen er styremedlem.

strek
Cathrine Dehli
  

Cathrine Dehli

Sist oppdatert: 2014-10-28