Norsk Energi: Korona endret arbeidet med standarder

Etter at mange bedrifter gikk over til hjemmekontor for sine ansatte på grunn av korona i 2020, skjøt bruken av nettbaserte standarder i været. Og slik har det holdt seg.

En bedrift som kjenner verdien av å kunne referere til standarder i samarbeid med kunder og partnere – på tvers av landegrenser – er Norsk Energi, et konsulentselskap innen termisk energiforsyning. Deres ekspertområde er damp, varme og kjøling, og de jobber også med miljø og sikkerhet knyttet til energi- og prosessanlegg.

– Vi har landets fremste ekspertise innen termisk energiforsyning. Vi både utreder nye løsninger og videreutvikler eksisterende løsninger – for etablering av en bedre, mer effektiv og miljøvennlig energiforsyning, sier Kjell Olav Nerland, sivilingeniør og kvalitetsleder i Norsk Energi.

Tilgang til standarder i hele verden – også hjemmefra

Norsk Energi sine tjenester omfatter alle faser fra konseptstudier og til mer detaljert prosjektering, samt byggeoppfølging, drift og optimalisering av anlegg. Og i alle faser er det utstrakt bruk av standarder.

Totalt bruker Norsk Energi mer enn 500 standarder. For å gjøre hverdagen enklere, abonnerer de på en løsning hos Standard Norge som gir dem tilgang til alle standardene på nett. Slik får de tak i standardene hvor som helst og når som helst.

Fleksibel tilgang er veldig nyttig på hjemmekontoret. Nerland viser til at deres ansatte i stor grad bruker tilgangen til standardene hjemmefra, noe som gjør arbeidet deres langt enklere, enn om de måtte dra til kontoret.

– Tidligere måtte vi bestille standarder på papir og få dem i posten, noe som kunne oppleves som frustrerende fordi man trenger standarden der og da. Det er veldig enkelt og greit at standardene finnes på nettet, og vi kan skrive dem ut ved behov, sier Nerland.

Stort behov for standardisering

Nerland forklarer hvorfor standarder er essensielle for arbeidet deres:

– I vår hverdag forholder vi oss til veldig mange standarder, både nasjonale og internasjonale. Vi må være sikre på at vi bygger og kjøper sikkert utstyr til prosjekter. Det finnes standarder med tekniske krav både for utstyr og anlegg, trykkpåkjent utstyr, kjeler og tanker, varmepumper og varmevekslere, røranlegg og brennere. Vi forholder oss til energiforsyning, el-forsyning, gassforsyning og alle mulige tilkoblinger og sammenføyninger av anlegg. Alt dette følger vi standarder for. I tillegg jobber vi med sikkerhetssystemer og sikkerhetsutrustning, som også er standardisert, sier han.

Nerland viser til at forskrifter sier dette skal bygges i henhold til standarder, og at det er internasjonal enighet om at det skal være tilsvarende avtaler i de fleste land – spesielt innenfor EU/EØS-området. Selv om Norge ikke er med i EU, har vi mange av de samme kravene.

– I vårt arbeid for kunder må vi følge lovkravene. Når vi ferdigstiller anlegg finnes det standarder for kontroll og testing. Under drift er det standarder for driftsstyring og vedlikeholdsstyring. Videre bruker vi mange standarder for blant annet klimaregnskap og rapportering, miljøundersøkelser, prøvetaking og analyse, sier kvalitetslederen.

Gjør mer enn å bare lese standardene

I tillegg til abonnementsløsningen, har Norsk Energi også det som kalles Utvidet tilgang. Dette er en tjeneste som gir kundene rettigheter til å gjøre mer med standarder enn å bare laste ned en PDF.

– Med et vanlig abonnement får man tilgang til å lese samt mulighet for å skrive ut standarder. Med Utvidet tilgang får kunden anledning til å benytte innholdet i standardene i egne systemer eller programvare. Enten gjennom en fil vi sender dem, eller gjennom en tredjeparts programvareleverandør, forklarer salgssjef Bente Rusten i Standard Norge.

– Vi har tegnet tjenesten Utvidet tilgang på standarder vi bruker mest – de som vi har størst behov for å sitere fra. Det er jo regler for hvordan standarder skal brukes og hvordan man bruker innholdet. Med Utvidet tilgang kan vi enkelt referere til standarder når vi samarbeider med kunder og diskuterer et krav. Det er ofte snakk om omfattende og lange tekster og kompliserte beskrivelser, så det sparer oss for veldig mye ekstraarbeid å kunne bruke innholdet fra standarder fritt, sier Kjell Olav Nerland.

Nerland konkluderer med at abonnementsløsningen gjør det mye mer fleksibelt å håndtere mange standarder. Og dét gjør hverdagen til Norsk Energi smidigere.

Les mer om:

 

Tekst: Delta V

Fakta

Norsk Energi er et konsulentselskap med spesialkompetanse innenfor termiske energisystemer. I tillegg er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Virksomheten jobber for effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Norsk Energi har om lag 70 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik.

Stor interesse

Etter tredje kvartal 2020 har vi hatt en økning på nettbasert abonnement på hele 37 % sammenlignet med samme tid i fjor. Det er helt spesielt. Og vi vet det er fordi folk er på hjemmekontor mye mer enn før. Da trenger de større fleksibilitet og det får de med abonnement. 

- Bente Rusten,
Standard Norge

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2022-10-12