Refleksvest

Reflexconsult AS: Uten norsk deltakelse ville enkelte standarder vært ubrukelige

Stig A. Schibbye er daglig leder og eier av Reflexconsult AS, og er en aktiv deltaker i de internasjonale standardiseringskomiteene for personlig verneutstyr (CEN/TC 162 og ISO/TC 94) og flere av de underliggende arbeidsgruppene. Dette engasjement bruker Reflexconsult aktivt i sin markedsføring.

– På begynnelsen av 90-tallet når de første standardene på området kom på markedet, hadde vi liten eller ingen kunnskap til standardisering, og opplevde det som vanskelig å tillegne seg kunnskap, sier Schibbye.
Den gang var han daglig leder i en annen norsk refleksbedrift, og tok da initiativ til å engasjere seg i arbeidet.

Kompetanse og kontaktnett

– Dette viser at vi er med der ting skjer og vi er faglig oppdatert, sier Schibbye. Vi har fått økt kompetanse og kontaktnett på grunn av dette aktive engasjementet. Det har gitt oss mulighet til å ha hurtige ”up-to-date” lanseringer ettersom vi vet hva som er nytt. Vi kan være en pådriver i markedet for sertifiserte produkter, og det har medført et positivt rykte i markedet om kompetanse. Schibbye opplever at stadig flere kunder har spesialønsker på produkter som ikke er lett å kjøpe fra Kina.

– Sluttbrukere og forhandlere over hele landet vet hva vi kan og kontakter oss for hjelp. Ofte er dette bedrifter som normalt forhandler produkter fra ”kinaleverandører”, men som kommer til oss når de har en utfordring, uttaler han.

– Kunnskapen om standardene gjør dessuten at vi tas mer seriøst hos leverandørene. Dette igjen letter utviklingen av nye råstoffer som utvikles kun for oss og hvor vi har rettigheter til bruk enten på tidsbestemt eller permanent basis.

Økt salg og større markedsandeler

– Totalt sett har dette gitt oss en økonomisk gevinst. Selv om det koster å delta i europeisk standardisering, er ressursbruken mindre enn det vi har fått igjen av økt salg og større markedsandeler.

Den gang Schibbye startet sitt aktive standardiseringsengasjement var erfaringen at det var mangel på produsenter av ferdige produkter i arbeidsgruppene. Andre trekk han merket seg raskt var at de økonomiske interessene blant deltakerne var stor, og mange særinteresser var representert. Det var få eller ingen nøytrale deltakere og lobbyisme var relativt utbredt. Det norske bruksmønstre for refleksprodukter var heller ikke kjent, og hans raske konklusjon var at egen deltakelse var meget viktig.

I dag viser markedet en eksplosiv vekst. Det er vesentlig mer homogene produkter etter at standardene kom på markedet, men samtidig har dette gitt eksportmuligheter. De fleste ”volumprodukter” produseres i dag i Asia på grunn av lavere lønnskostnader. Europeiske virksomheter satser i stedet for på kvalitet og mer spesialproduksjon. Reflexconsult AS har i sin strategi at de skal delta i standardiseringsarbeid fordi det gir konkurransefortrinn.

(Opprettet: 2007)

Fakta

Fra 2009 og fram til høsten 2011 var Reflexconsult et rent konsulentselskap. Nå har selskapet utvidet og tilbyr både tjenester og refleksprodukter.

Produktspekteret spenner fra råvaren refleks til ferdige produkter.

Reflexconsult AS eies av Stig A. Schibbye. Han var tidligere en av eierne i en annen norsk refleksbedrift, Reflectil AS, men solgte seg ut av denne i årsskiftet 2008/2009

strek
Stig A. Schibbye
  

Stig A. Schibbye

Sist oppdatert: 2021-06-25