Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Renhold

Telenor Eiendom: Store arealer krever enhetlig rengjøring

Telenor Eiendom er en av landets største eiendomsaktører, men utfører ikke selv renholdet i sine bygningsarealer. Da trenger de en standard for å kunne være enige med sin renholdsleverandør om hvilke tjenester de skal motta. Det får de gjennom NS-INSTA 800.

NS-INSTA 800 er en felles nordisk standard for rengjøringskvalitet, og er også eneste offentlig godkjente standard for måling av rengjøringskvalitet. Svært mange kommunale og private bygg i Norge blir rengjort med moderne metoder som det blir lagt opp til i standarden. Standardens mål er å gjøre det lettere for de som leverer og kjøper renholdstjenester å forstå når det er rent og hvilken tilstand det enkelte lokale skal være i når det er definert som rent.

Telenor Eiendom er en av de største eiendomsaktørene i landet som benytter seg av NS-INSTA 800. – Vi har benyttet oss av NS-INSTA 800 som standard siden 2005, forteller Erick Beltran, senior rådgiver FDV i Telenor Eiendom.

- Telenor Eiendom har ikke egne ansatte som jobber med daglig renhold på et operativt nivå. Denne tjenesten leveres av vår leverandør av renholdstjenester, ISS Facility Services. ISS har ansvar for å levere renholdstjenester på hele bygningsmassen vår i Norge. Denne ligger per i dag på ca. 900 000 m2 fordelt på 5 200 bygg og innebærer både kontorbygg og tekniske areal, forteller Erick Beltran.

Med så store arealer å holde orden på og renholde fant Telenor Eiendom ut at de måtte få et verktøy for avtaleverket og kommunikasjonen med sin leverandør av renholdstjenester.

Det var nødvendig for oss å ha et felles verktøy mellom oss og vår leverandør av renholdstjenester for å kunne monitorere og kontrollere renholdstjenester på en objektiv måte.
- NS-INSTA 800 ble da tatt i bruk for å kvalitetssikre og forvisse oss om at renholdstjenester leveres i henhold til avtalen og Service-Leveranse-Avtalen, forteller Erick Beltran i Telenor Eiendom.
Han forteller at de benytter seg av samme renholdskvalitetsnivå på alle bygg, men at nivået varierer i henhold til areal type.

I Telenor Eiendom brukes NS-INSTA 800 til daglig som målparameter og oppfølgingssystem for å kontrollere renholdsleveransen.

- Telenor Eiendom gjennomfører planlagte kontroller i samarbeid med ISS Facility Services på et utvalg av bygg fire ganger årlig, forteller Erick Beltran.

- Kontrollene gjennomføres også av både ISS og Telenor Eiendom når en av de partene ikke er tilstede. Kontrollene viser status på oppnådd kvalitet på renhold på hver enkelte bygg. Etter å ha vurdert kvaliteten på dem kan det iverksettes nødvendige og korrektive tiltak for å oppnå avtalte kvalitetsnivåer dersom disse ikke er på plass, sier Erick Beltran.

(Opprettet 2008)

Fakta

Telenor Eiendom Holding AS er en av Norges største eiendomsaktører og disponerer ca. 1 million kvadratmeter eid og leid bygningsareal, fordelt på ca. 5 300 bygg. Selskapet driver en landsomfattende virksomhet og tilbyr kostnadseffektive lokaler og tjenester tilpasset kunders behov.

I tillegg til eiendomsutvikling, forvaltning, drift- og vedlikehold tilbyr Telenor Eiendom Holding AS servicekonsepter med møte- og arrangement-stjenester, kantine / personalrestauranter, resepsjon, adgangskontroll, renhold, post, vektertjenester med mer.

Telenor Eiendom Holding AS har som hovedoppgave å sørge for at Telenor-konsernet disponerer lokaler som gjør at primærvirksomheten kan utføres på en effektiv måte. Det er ca. 100 ansatte i selskapet.

strek
Erick Beltran
  

Erick Beltran

Sist oppdatert: 2014-01-28