Asker kommune: Beste praksis for innbyggerne

Innbyggerne i Asker kommune skal tilbys tjenester av høy kvalitet. Derfor er kommunen sertifisert etter standarden for kvalitetsstyring (ISO 9001). Ett resultat er lavere behandlingstid i byggesaker, og dermed lavere gebyrer.

- Innbyggerne er kommunens kunder og brukere. Vi forvalter pengene deres. Da må rådmannen ha et styringssystem som sikrer kvalitet og kontroll. Kommunen må dokumentere at tjenestene utføres på en god måte, mener Ernst Ole Solem, kvalitetssjef og beredskapsleder i Asker kommune.

De ansatte kan logge seg inn på "min side" via kommunens intranett. Der kan de jobbe med forbedringstiltak, finne fellesprosesser, og prosesser for det enkelte fagområdet. Styringssystemet gjelder for samtlige virksomheter i kommunen, enten de leverer tjenester innenfor helse og omsorg, skole og oppvekst, kultur eller teknisk. I en egen elektronisk håndbok finner de god informasjon om alt fra ledelsesprosesser og årshjul til brukerdialog, resultatoppfølging, sjekklister, prosedyrer og forbedringsprosesser. De ansatte forholder seg til ett styringssystem der mange standarder er integrert. Her kan de også legge inn forslag til forbedringspunkter.

AskerDialogen
Innbyggerne skal også oppleve at de blir hørt. Via kommunens nettside kan folk logge seg inn på AskerDialogen. På et elektronisk skjema får de registrere ros, ris eller forslag til forbedringer. Hver enkelt skal få svar. Opplysningene danner grunnlag for statistikk, som skal brukes til målrettet utvikling av kommunens tjenester. Omfang og alvorlighetsgrad bestemmer hvilke saker som blir behandlet på de ulike ledernivåene, og hvilke saker som skal gjennomgås i rådmannens ledergruppe.

Standardene står fjellstøtt gjennom omorganiseringer, lederskifter og politiske omskiftninger. De er en viktig suksessfaktor for å utøve beste praksis innenfor hver av de kommunale tjenestene.

- Systemer kan bidra med dokumentasjon, oppfølging og statistikk, men de erstatter ikke dialogen. Aller viktigst er det at involverte parter snakker sammen. Dersom foreldrene på en skole er misfornøyde med forholdene, bør de ta saken opp med skolelederen. Ser vi at det samme problemet gjelder flere skoler, foretar vi brukerundersøkelser, lager statistikk, analyserer, jobber med forbedringspunkter og evaluerer tiltakene. Slik lager vi gode rammer for hva som er beste praksis. Målet er å finne ut hva som fungerer i virkeligheten, finne en felles god praksis, være bevisst på risiko-nivåene, og hele tiden forbedre oss. Det er ikke et poeng i seg selv å mate systemet. Systemet skal gi læringseffekt og bidra til at virksomheten gjør det som fungerer best, mener Ernst Ole Solem.

Arbeidet med å bli sertifisert startet i 2006. Sertifisering krever dokumentasjon på at styringssystemet forankres i hele organisasjonen. Kommunens egen internrevisjonsgruppe og Det Norske Veritas (DNV) reviderer kommunen årlig. Hvert tredje år foretar DNV en omfattende resertifisering. Kommunen blir resertifisert, noe Solem mener er et tegn på at standardene er solid forankret i organisasjonen.

- Vårt felles, enhetlige styringssystem forenkler hverdagen i stedet for å byråkratisere den. Det er ikke gunstig at alle skal lage sine egne lokale systemer. Nå har vi en enhetlig struktur som er lik for alle, og som ivaretar styringen i hele organisasjonen, sier Ernst Ole Solem.

Asker kommunene er sertifisert etter standardene:

Kommunen følger også flere standarder innenfor spesifikke virksomhetsområder, og har implementert ISO 26000 om samfunnsansvar.

Tekst og lite bilde: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Asker kommune har om lag 58 000 innbyggere og 4 000 ansatte. I alt 58 kommunale virksomheter forvalter et budsjett på 3,5 milliarder kroner. AskerDialogen er et webbasert system der innbyggere og ansatte rapporterer avvik, forbedringsforslag og positive tiltak. Funn fra tilsyn og revisjon legges inn i systemet. Systemet genererer statistikk, som gir grunnlag for årsaksanalyse, trendanalyser og forslag til tiltak.

strek
Ernst Ole Solem
  

Ernst Ole Solem

Sist oppdatert: 2019-09-12