Holmenkollen

Grønn Hverdag: Dyktige arrangører sparer miljøet

Nå blir det enklere å planlegge bærekraftige arrangementer, enten de er store eller små. Standarden ISO 20121 er en ny, effektiv veiledning.

- De fleste arrangementer av en viss størrelse har de samme utfordringene, og trenger standarden som en sjekkliste på hvordan de kan være etiske og bærekraftige, sier Kjersti Larsen, regionleder i Grønn Hverdag Østlandet. I flere år har hun gitt sammenfallende miljøråd på en rekke norske arrangementer, som Ski-VM i Oslo 2012, flere store snowboardarrangementer og musikk-festivaler. Hun har sett at rådene virker i praksis.

Ønsket er at standarden blir brukt på store arrangementer som fotball-VM 2014 og sommer-OL 2016 i Brasil. Men mange tiltak fungerer også på mindre arrangementer. Sammen med representanter fra hele verden deltok Kjersti i den internasjonale komiteen som utarbeidet standarden. Samtidig ledet hun den norske komiteen som fulgte det internasjonale arbeidet.

Fortsatt er det verdifullt å utveksle erfaringer i et internasjonalt nettverk når man skal tenke globalt, men handle lokalt. Ingen miljøsertifiseringer er grundigere enn den nye standarden, men i Norge utstedes foreløpig ikke sertifikat. Standarden foreslår hva du bør gjøre, ikke hva du må gjøre.

Arrangørene kan plukke tiltak som passer for dem. Suksessfaktoren er at alle involverte er engasjert og orientert om hvordan de kan bidra til et bærekraftig arrangement. Ledelsen bør sette miljømål og lage en handlingsplan.

Folk vil ha bærekraftige arrangementer.
Kjerstis råd
Felles for de fleste arrangementer er behov for innkjøp, avfallshåndtering, energi og arbeidskontrakter. Noen synes nok at det tar ekstra tid i starten å ha en detaljert sjekkliste, men hvis de skal gjenta arrangementet går det selvfølgelig raskere når listen kan gjenbrukes. Kjersti gir noen eksempler på hva standarden hjelper deg med:

 • Innkjøp: Ikke gjør unødvendige innkjøp, og det du kjøper bør være etisk forsvarlig.
 • Avfall: Selg termokopper til bruk på arrangementer, eller innfør pant på plastglass. Sett ut mange stasjoner for kildesortering. De må merkes godt, og du må engasjere mennesker som rydder.
 • Transport: Publikum bør få enkel tilgang til kollektivtrafikk og sykkelstativer. Reduser antall parkeringsplasser, men legg til rette for elbiler og hybridbiler. Legg ikke begrensninger på utøvernes transport.
 • CO2: Bruk CO2-kalkulatoren og sjekk hvilket miljømessig fotavtrykk ditt arrangement setter. Kjøp gjerne CO2-kvoter.
 • Sponsoravtaler: Vær bevisst på at korrupsjon må unngås. Sørg også for at sponsorene ikke forsøpler området med løpesedler.
 • Arbeidskontrakter: Både ansatte og frivillige bør ha gode kontrakter. Forsikring er viktig for alle.

Fordelene
Kjersti mener fordelene ved standarden oppveier merarbeidet:

 • Økonomi: Du sparer ikke bare miljøet. Du sparer penger når du er god på innkjøp, energireduksjon, avfallshåndtering og kontraktinngåelser.
 • Omdømme: Har du råd til å tape omdømme? Det er en trend i tiden at folk vil ha miljøvennlige arrangementer. Tenk på arrangementets gode navn og rykte. Vær dyktig til å kommunisere at det er bærekraftig.
 • Sponsorer: De tiltrekkes av arrangementer med god miljøprofil og godt omdømme.

Standarden NS-ISO 20121 Bærekraftige arrangementer - Krav med veiledning for bruk, som er den formelle benevnelsen på norsk, kan kjøpes på www.standard.no.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Grønn Hverdag:

 • Gir råd om miljøvennlig, dyrevennlig og etisk forbruk.
 • Tilbyr konsulentbistand, miljøsertifisering, kurs, prosjektledelse og tilpassede aktiviteter.
 • Bistår offentlige og private virksomheter.
 • Benytter forskningsbaserte metoder innenfor atferdsendring.
 • Har fem kontorer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Se mer informasjon på www.gronnhverdag.no

strek
Kjersti Larsen
  

Kjersti Larsen

Sist oppdatert: 2021-05-03