ODIN Forvaltning og BSK: Ny standard bedrer finansnæringens tjenester

Økonomisk gevinst og enklere løsninger vil bli resultatet når flere land tar i bruk standarden ISO 20022. Finansbransjens ambisjon er å bruke elektroniske transaksjoner med en sammenhengende kjede av meldinger.

Finansnæringens effektivitet avhenger av at sender og mottaker snakker samme språk og legger samme betydning i begrepene. Derfor trenger bransjen ISO 20022, som en oppskrift på hvordan automatiserte finansielle meldinger skal lages.

Europeisk bankvesen har de siste årene jobbet med å realisere SEPA, et felles betalingsmarked for euro basert på standarden. Det er lovbestemt at alle banker og bedrifter som vil betale med euro nå må følge ISO 20022. I 2016 innføres standarden i EØS-landene, og i medlemsland i EU som har annen valuta enn euro. Regelverket blir det samme for EU- og EØS-området.

Pådriver

Fondsforvaltningsselskapet ODIN Forvaltning tok i bruk ISO 20022 på ordrehåndtering allerede i 2009. Det førte til automatisert handel, som fjernet risikoen for feil og feilkostnader.

- Standarden skaper trygghet for brukerne av finansielle tjenester. For ODIN er den et kvalitetsstempel, mener Morten Sørli, avdelingsdirektør for teknologi og forretningsstøtte i ODIN Forvaltning. Han er også med i Securities Market Practice Group (SMPG), en bransjeforening representert i 30 land. Foreningen jobber for å tilpasse det lokale markedet til standarden.

Svein Carlsson har høy ekspertise på ISO 20022. Som tidligere ansatt i ODIN Forvaltning bidro han til at standarden ble innført på ordrehåndtering.

 

ISO 20022 øker forbrukernes trygghet

 

- Meldingstransaksjonene viser at pengene kommer raskt og sikkert inn på konto, hvem som er betaler og mottaker, og formålet med transaksjonen. Standarden bidrar til en tryggere digital verden. Finansbransjen må tilpasse seg ISO 20022 for å ivareta myndighetens krav til reguleringer. I Norge vil det kreve flere grunnlovsendringer, sier Svein Carlsson.

Veikart

Finansnæringen har vært en pådriver for ISO 20022. Norske banker vil bruke mange år på å tilpasse seg standarden utover myndighetspålagte krav i SEPA EU. Bankenes Standardiseringskontor (BSK) jobber med å lage standarder for bankenes innlandsbetalinger. Styret har vedtatt et veikart for styrt overgang til ISO 20022.

- Når det gjelder betaling med norske kroner i innlandsmarkedet, er vi kanskje i mål med full overgang for grensesnittet mellom kunde og bank i 2020. Endringer i grensesnittet mellom bankene og bedriftene avhenger også av hvor raskt bedriftene tilpasser seg, sier daglig leder
Lars Erik Fjørtoft i BSK, og legger til at BSK vil jobbe aktivt med å ut-vikle ISO 20022 i Norge. Derfor er det svært verdifullt at vi gjennom en avtale med Standard Norge nå får være med i standardiseringskomiteer nasjonalt og internasjonalt. Vi kan diskutere med mange sentrale aktører og bli enige om hva som skal være norske synspunkter.

Enklere for alle

DNB-lederne Dag-Inge Flatraaker og Atle Fjereide er henholdsvis leder og nestleder i styret for SWIFT Norge. SWIFT er et elektronisk nettverk for grensekryssende betalinger og benyttes av de fleste banker globalt.

- Vi jobber aktivt for å innføre ISO 20022. Gevinsten er at bedrifter og banker kan forholde seg til én standard i eurosonen, og aller helst i alle markeder de opererer i. Man oppnår et integrert marked der grensene rives ned og konkurransen styrkes. Handel og økonomisk samkvem blir enklere for alle, sier de to. Fjereide er i tillegg Norges representant i den internasjonale styringsgruppen for ISO 20022. Flatraaker er styremedlem i European Payments Council (EPC), som på vegne av europeisk bankvesen etablerte det felles europeiske betalingsmarkedet SEPA.

Fakta

ISO 20022 er en standard for finansielle tjenester som består av åtte deler. Den er så langt ikke utgitt som Norsk Standard, men dette er til vurdering. Standarden ble innført i eurosonen i februar 2014. Den omfatter fem forretningsområder: Alle former for betalinger Korttransaksjoner Verdipapirer Valutahandel Handelsfinansiering og e-Faktura

strek
Lars Erik Fjørtoft
  

Lars Erik Fjørtoft
Atle Fjereide
  

Atle Fjereide
Dag Inge flatraaker
  

Dag-Inge Flatraaker

Sist oppdatert: 2021-05-10