Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Account Manager - Rådgivning

Standard Online sin Kurs- og rådgivingsavdeling har ansvar for at kunden får mest mulig nytte av standarder de kjøper. Avdelingen tilbyr kurs/opplæring og rådgiving. Standard Online har et svært godt kurstilbud og de ønsker å styrke kapasiteten innen strategisk rådgiving til sine kunder.

Som Account Manager vi du få ansvar for å videreutvikle selskapets kundeportefølje. Dette innebærer å følge opp alle kunder som har kjøpt én eller flere standarder, eller vært på kurs hos Standard Online. Du skal sikre at kunden får dekket alle behov relatert til opplæring, bruk og optimalisering av standarden. Du vil primært selge inn rådgiving, som gjennomføres av ekstern konsulent, eventuelt deg selv i enkelte tilfeller. Du følger med andre ord salgs- og leveranseprosessen fra a-å.

For å lykkes i stillingen, tror vi du har erfaring med account management, salg av tjenester og beregning av business case og verdibasert prising. Du ønsker å være kundens rådgiver mht. å sikre best mulig verdi ved implementering og bruk av standarder. Du er trygg på kartlegging av overordnede behov og tilpasse tilbud, rådgiving og produkter. Du trives med ledelse av prosjekter og sikrer at disse gjennomføres.

Vi ser etter en resultatorientert og samfunnsengasjert relasjonsbygger som er god i dialog med beslutningstakere i mellomstore og store virksomheter. 

Vi kan tilby en variert stilling hvor du har store muligheter til å tilpasse og påvirke egen dag. Du vil ha stor innflytelse på hvordan norske virksomheter utnytter potensialet som ligger i viktige standarder som blant annet ISO 9001 (ledelsessystem for kvalitet) og ISO 14001 (ledelsessystem for miljø). Vi er en trygg og langsiktig arbeidsplass, med fokus på godt arbeidsmiljø. Vi har gode personalordninger og lyse, moderne lokaler på Lysaker.

Søknadsfrist 09.02.2020

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval ved Thomas Holme, tlf.  975 590 27, eller Mette Slinning, tlf.  975 59 025. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søk på stillingen innen 9. februar (Mercuri Urval søknadsportal)

 

Om selskapet

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon med 70 ansatte. Gjennom standardisering samarbeider vi nært med næringsliv og offentlig sektor for å spre kunnskap, sikre trygghet og lønnsomhet og bidra til nyskapende og bærekraftige løsninger. En standard er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Samfunnet vårt er bygget på standarder, og med dem gjør vi hverdagen enklere. Det finnes standarder for alt fra bankkort og dører til datasikkerhet og ledelse. Standarder utvikles ved at private og offentlige aktører møtes og blir enige om innholdet. Raske teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og Standard Norge har planer for stor vekst de neste fem årene. 

Standard Online er Standard Norge sin salgsorganisasjon. Med nettsiden www.standard.no fungerer Standard Online som en «One-stop shop» for kjøp av standarder, kursing og rådgiving for implementering av kunnskap og kompetanse. Når kunden har kjøpt en standard, er Standard Onlines mål å bistå kunden med å maksimere utbyttet ved bruken av denne standarden.

Les mer om Standard Online

Sist oppdatert: 2020-01-21