Flere kolleger i møte diskuterer

Standard Norge søker rådgiver til administrerende direktør

Vi søker en strategisk sterk og operativ rådgiver med stort samfunnsengasjement, som kan være en pådriver i organisasjonen. Rådgiveren vil fungere som sparringspartner for administrerende direktør, og delta i flere sentrale prosesser i organisasjonen.

Du vil til daglig jobbe tett med administrerende direktør, øvrig ledelse og sentrale samarbeidspartnere. Med ditt strategiske hode og effektive penn vet du hvilke arenaer vi bør delta på, med hvem, og hvordan vi kan lykkes i vårt samfunnsoppdrag. Rollen har stor påvirkningskraft, og du vil jobbe for å styrke Standard Norge sin posisjon. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Ansvarsoppgaver

 • Strategisk rådgiver og sparringspartner for administrerende direktør
 • Vurdere, planlegge og anbefale prioriteringer opp mot administrerende direktørs kalender
 • Bistå i oppfølging av, og være en rådgiver for administrerende direktør sine internasjonale oppgaver
 • Stedfortreder for administrerende direktør i relevante møter
 • Ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med styremøter, representantskapsmøter og ledergruppemøter
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av møter med strategiske samarbeidspartnere
 • Ansvar for oppfølging av og dialog med Standard Norges medlemmer

Kvalifikasjoner

 • Generell utdanning på bachelornivå som gir organisasjonsforståelse
 • Arbeidserfaring med styrevirksomhet og/eller referat- og protokollskriving
 • Erfaring fra rådgivende roller og/eller tjenester
 • Erfaring fra virksomheter med mange eksterne interessenter og/eller offentlig forvaltning er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Samfunnsengasjert og god kunnskap om politiske prosesser og samspillet mellom privat og offentlig sektor i arbeidslivet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og bygger og utvikler gode relasjoner - både eksternt og internt
 • Tør å utfordre, er trygg og har god dømmekraft
 • Stor arbeidskapasitet og trives med spenn i arbeidsoppgaver
 • Ser muligheter og viser god helhetsforståelse
 • Solid kompetanse om organisasjon og ledelse
 • Grundig, effektiv og systematisk, og sørger for at oppgavene blir gjennomført til rett tid og med avtalt kvalitet

Vi tilbyr en utfordrende rolle i en spennende organisasjon, som dyrker fram innovasjon i norsk næringsliv. Standard Norge har et godt utgangspunkt for videre vekst og har gjort viktige strategiske grep for å utvikle konsernet og skape økt kundeverdi. Vi er opptatt av god balanse mellom arbeid og fritid, har svært gode forsikrings- og pensjonsordninger og fleksibel arbeidstid.

Det ligger store muligheter for personlig og faglig utvikling i rollen. Hos oss blir du en del av et sterkt og hyggelig fagmiljø.

Spørsmål om stillingen kan sendes til HR@standard.no

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stillingen

Sist oppdatert: 2021-05-28