Christina Tønset

Christina Tønset

Christina har igjen ett år på en master i ledelse av teknologi ved NTNU. Hun jobbet i Standard Norge sommeren 2016, og oppgavene besto i hovedsak ut på å jobbe med budsjettmodeller og - styring.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
Det har vært spennende! Jeg har hatt en utfordrende oppgave og mye å sette meg inn i. Det har vært svært motiverende å fått mulighet til å arbeide med noe som er viktig for hele Standard Norge.

- Hva har vært mest positivt?
Jeg føler jeg sitter igjen med et stort læringsutbytte. Jeg har sett hvordan teorier kan fungerer i praksis og har tilegnet mye ny kunnskap som jeg vil ta med meg videre.

- Hva kunne vi gjort bedre?
For å gjort hele opplevelsen enda bedre kunne jeg fått en raskere datamaskin. Fordelen med at jeg hadde en treg data var at VBA-koden jeg programmerte ble mer ressurseffektiv.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
Jeg fikk i løpet av bachelorgraden min kjennskap til standarder som NORSOK-standardene og en del internasjonale standarder fra ISO, men viste lite om Standard Norge og arbeidet bak standardene.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
Jeg har lært at standardisering er åpen innovasjonsprosess og hvilke samfunnsmessige betydninger standardisering har. Jeg har også lært at standarder kan brukes innenfor mange områder og at de er frivillig å bruke.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
Det kunne jeg tenkt meg med litt mer erfaring, enten og jobbe i Standard Norge eller sitte i en komite for å utvikle en standard.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
Gjør det! De har spennende oppgaver samt et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.

- Hva er din “favorittstandard”?
Jeg synes standarder som går på bærekraft og miljø er svært aktuelle og et viktig område for standardisering, som f.eks. ISO 37101 Bærekraftig utvikling av samfunn.

Sist oppdatert: 2019-10-03