Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Sommervikar i Standard Norge: Daniel Seides

Daniel

Daniel er født i 1989 og kommer fra Asker/Bærum. Han studerer bygg- og miljøteknikk med fordypning i konstruksjon ved NTNU. Daniel jobbet sommeren 2014 som sommervikar i Standard Norge. Oppgavene var i første rekke knyttet til prosjekteringsstandard for grønne tak (NS 3480), utførelsesstandard for trekonstruksjoner (NS 3516) og beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (NS 3420).

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Veldig bra! Jeg har fått gode og utfordrende arbeidsoppgaver som jeg har hatt tid til å fordype meg skikkelig i.

- Hva har vært mest positivt?
- At jeg har blitt tatt seriøst, at jeg har fått vært med på "ekte" møter, og at alle er hyggelige og imøtekommende.

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Vanskelig spørsmål. Det optimale hadde jo selvfølgelig vært om de jeg jobbet med hadde vært tilgjengelig hele arbeidsperioden, men når det er sommer skal man jo som kjent ha ferie, så det hadde nok blitt vanskelig å få til.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste at dere var store innenfor bygg- og anlegg, siden jeg hadde jobbet med slike standarder under studietiden. Jeg visste faktisk også at dere hadde kontor på Lysaker*.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Jeg har lært masse. Jeg ante jo ikke prosedyrene for utarbeiding av standarder, men føler at jeg i løpet av sommeren har fått en god forståelse for hvordan arbeidet gjøres i praksis, med arbeidsgrupper, samordningsmøter og det hele.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Absolutt! Men jeg tror dog det er en type jobb der man får mest utbytte ved å ha opparbeidet litt erfaring fra bransjen.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Det er gode muligheter for å utføre arbeid her som faktisk betyr noe. Du har mer peil enn du tror, ikke vær redd for å engasjere deg og komme med innspill når du får sjansen.

- Hva er din “favorittstandard”?
- Min favorittstandard er uten tvil ISO 1838:1975 - Fresh pineapples - Guide to storage and transport!

(* Standard Norge har etter at dette intervjuet blitt gjort, flyttet til Lilleaker i Oslo.)

Sist oppdatert: 2019-10-03