Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Even Langfeldt Friberg

Even skal begynne siste året på masterstudiet i Cyber Security ved Tallinns teknologiske universitet (Tallinna Tehnikaülikool). Han hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2017 og jobbet blant annet med forslag til hvordan bruken av styringssystem for informasjonssikkerhet i norske virksomheter, spesielt standardene NS-ISO/IEC 27001 og 27002, kan økes, og oppgaver knyttet til helseinformatikk.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Muligheten til å jobbe hos Standard Norge denne sommeren har jeg satt stor pris på. Det har vært en sjanse til å bli bedre kjent med både virksomheten og menneskene, og hva som ligger i standardiseringsarbeidet.

- Hva har vært mest positivt?
-
Det å kunne trekke på kunnskapen til dyktige ansatte internt hos Standard Norge, men også hos de relevante personer utenfor huset som jeg har vært i kontakt knyttet til de oppgavene jeg jobbet med.

- Hva kunne vært gjort bedre?
- Tidvis har det vært utfordrende å etablere kontakt med de ressurspersonene utenfor Standard Norge jeg ønsket å samtale med, i og med at sommerjobben har pågått samtidig som store deler av Norge ferierer.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
-
Standard Norge som nasjonens representant i ISO-systemet kjente jeg til. Jeg hadde pløyet gjennom nettstedet og fått vite noe om standardiseringsarbeid da jeg møtte Standard Norge på karrieredag hos NTNU på Gjøvik. Derimot var jeg ikke riktig klar over den store bredden av fag- og standardiseringseksperter.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
-
Jeg har hatt muligheten til å studere virkelige tekster som er tatt inn som norske standarder. De er jo dessverre ikke så tilgjengelig i den jevne studenthverdag, og standarder koster penger, selv om Standard Norges studentabonnement er et godt tilbud for den som kjenner til det. Jeg har også fått en større forståelse av hvorfor standarder ikke kan være gratis og fritt tilgjengelig når en ser arbeidsmengden ved å utarbeide en standard, og hvordan Standard Norge som virksomhet er strukturert og finansiert.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
-
I standardiseringsarbeidet er både fagkunnskap og språk helt essensielt. Så svaret er ja. Samtidig ser jeg nok også fordelen i først å ha arbeidet i virksomheter som bruker standarder. I tillegg er jeg tiltalt av det internasjonale aspektet med standardisering.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
Delta på en karrieredag! Snakk med noen av menneskene som jobber i Standard Norge, så får du kanskje en større forståelse standarder som finnes hvor enn du snur deg, og hvor kritiske de er for at det høyteknologiske samfunnet skal fungere.

- Bruker du standarder i dine studier?
-
Jeg bruker jo ubevisst standarder i studiene, men har ikke jobbet med innholdet veldig detaljert, bortsett da jeg skrev en gruppeoppgave om utkontraktering på UiO. Da måtte vi ty til amerikanske NIST-standarder fordi ingen av oss kjente til muligheten for studentabonnement og lett tilgang til standarder på den måten.

- Hva er din “favorittstandard”?
- Jeg er en «fanatisk» tilhenger av NS-ISO 8601 (Dataelementer og utvekslingsformater - Informasjonsutveksling - Angivelse av dato og klokkeslett») som angir hvordan en kan gjøre konsistent utveksling av dato og tid. Det betydeligste kommer først (år), deretter måned osv.

- En notasjon kan være 2017-08-16T15:54:01+02:00. Her er både dato og tid med, og avsenders tidssone er spesifisert. I store deler av Asia er denne notasjonen for datoangivelse utbredt, og en unngår forveksling mellom dag og måned. Tidligere i år ble en gruppe britiske journalister nektet inngang til en pressekonferanse i Det hvite hus fordi fødselsdato ble sendt fra mediehuset på britisk format (dag.måned.år), mens sikkerhetsfolkene tolket det på amerikansk vis (måned.dag.år). Det er jo egentlig litt tragikomisk at det er en sann historie.

(Lenke til en sak som omtaler hendelsen ifm. pressekonferansen i Det hvite hus.) 

Even Langfeldt Friberg
Even er opptatt av at dato og klokkeslett oppgis på "ISO-måten", dvs. dato som ÅÅÅÅ-MM-DD

Sist oppdatert: 2019-10-03