Sommervikar i Standard Norge: Hans-Martin Midtbust

Hans-Martin Midtbust

Her tester Hans-Martin ut en av sine andre "favorittstandarder", den som handler om kvalitet på te.

Hans Martin er født i 1989 og kommer fra Trondheim. Han tar et masterstudie i energi og miljø, linje for energibruk og energiplanlegging, med fordypning i energibruk i bygninger ved NTNU. I Standard Norge jobbet Hans-Martin blant annet med oppgaver i forbindelse med termisk inneklima, energibruk og tekniske installasjoner i bygg (NS 3031, NS 3701 og NS 3700). Han bidro også med å oppdatere Standard Norges nettsider inkludert evaluering og testing av vår studentweb.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Jeg har trivdes veldig godt i Standard Norge. Jeg har vært omgitt av gode medarbeidere som har gitt meg nye kunnskaper.

- Hva har vært mest positivt?
- Det mest positive med sommerjobben min er at jeg har fått lære mye nytt innenfor mitt eget fagfelt og om standardisering. Jeg har fått meg god veiledning og opplæring, noe jeg har satt veldig stor pris på.

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Jeg har stort sett jobbet alene med oppgavene mine i sommer. Jeg kunne godt tenkt meg at noen av oppgavene kunne vært i samarbeid med de andre sommervikarene for å få litt mer variasjon og sosial input.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste veldig lite om Standard Norge før jeg begynte i sommerjobben. Det jeg visste var at Standard Norge var utgiver av de standardene jeg har brukt i skolesammenheng. Jeg trodde at man var pålagt å bruke standarder, og var ikke klar over at standarder i utgangspunktet er frivillige å bruke.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Jeg har lært hvordan en standardiseringsprosess blir gjennomført og hvor mye arbeid som ligger bak standardene. Selv om standarder er frivillige å bruke, ser jeg nå at standarder ofte er et resultat av beste praksis og er til stor hjelp i mange sammenhenger. Jeg var ikke klar over at standarder er noe som berører oss hele tiden, hver eneste dag, og er det som sørger for at det kompliserte samfunnet vårt fungerer så knirkefritt som det tross alt gjør. Man legger ofte ikke merke til at standardene eksisterer før de ikke er der!

- Kunne du tenke deg å begynne med standardisering senere?
- Jeg tror at man er avhengig av å delta i standardiseringsarbeid for å kunne være helt "der oppe" i et stadig mer globalisert marked. Standarder sørger for at alle har like spilleregler. Å kunne være med på å definere disse, anser jeg som veldig viktig.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- En sommerjobb i Standard Norge gir deg muligheten til å få innblikk i standarder som omhandler ditt fagfelt. Du har muligheten til å gjøre dypdykk inn i ditt fag og vil lære mye du ikke visste fra før!

- Har du fått deg en “favorittstandard” etter å ha jobbet her?
En standard særlig vi studenter omgås jevnlig er NS-EN ISO 90-1. Har du noen gang tenkt over at alle ølboksene har samme utforming?

Sist oppdatert: 2019-10-03