Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Isabel EIkeland Wedøe
Isabel er opptatt av sammenhengen mellom standarder og innovasjon

Isabel Eikeland Wedøe

Isabel skal begynne på siste året på masterstudiet i innovasjon og ledelse ved Høgskolen på Vestlandet. Hun hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2017 og jobbet med oppgaver knyttet til helseinformatikk, hverdagsrehablitering og en undersøkelse opp mot pårørende.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært utrolig lærerikt og veldig hyggelig å jobbe her. Alle har vært svært behjelpelige og interesserte i oss sommerstudenter, så vi har følt oss veldig inkludert i bedriften.

- Hva har vært mest positivt?
-
For meg har det vært svært positivt å få friheten til å jobbe på den måten vi selv ønsker og at Standard Norge har vist oss tillit til å blant annet dra på en hospitering. Dersom jeg trengte hjelp eller innspill, så stilte veilederne mine opp og hjalp meg videre.

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Det som var litt dumt, var at det ble litt nomadetilværelse innimellom hvor vi før og etter fellesferien måtte flytte mye rundt på oss. Dette er noe vi har stor forståelse for ettersom det oppstod en uforutsett hendelse (vannskade) som Standard Norge løste på en god måte. En annen ting er at for å løse mine oppgaver optimalt, krevde det kontakt med nøkkelpersoner i kommuner som gjerne var på ferie. Jeg ble dermed litt hemmet i arbeidet, men dette var veilederne mine klar over så det var ikke et avgjørende problem.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste ikke stort om Standard Norge før jeg begynte. Gjennom skolen har vi vært kort innom ledelsesstandardene til ISO, men der stoppet mine kunnskaper.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- At standarder ofte blir mistolket, ettersom standarder kan være utrolig mye. Det å lære hvorfor alt rundt meg er standardisert har vært en liten «oppvekker», spesielt når det kommer til studiet mitt. Ofte vil man tro at standardisering er en motpol for innovasjon, men i løpet av sommeren har jeg lært at det er det absolutt ikke! Dette er en svært nyttig lærdom å ta med videre inn i studiene mine.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Det føles faktisk ganske utenkelig å gå løs på innovasjonsarbeid videre uten å ha en tilnærming som fokuserer på standardisering. Standarder kommer nok alltid til å være i bakhodet mitt i videre arbeid og påvirke omtrent hver beslutning som tas. Samtidig er jeg nok nødt til å opparbeide meg mer arbeidserfaring innenfor bransjen jeg ønsker å jobbe i, for å få en bredere forståelse av behovene som finnes.

Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Kun ett tips: Gjør det! Standard Norge er flinke til å tilpasse oppgavene slik at de blir relevant for deg og ditt studie.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Foreløpig har vi ikke jobbet konkret med standarder i studiet jeg går. Vi har kort vært innom ledelsesstandardene til ISO, men svært overfladisk. Synes absolutt dette burde ha en større del av pensum i studiet jeg går.

- Hva er din “favorittstandard”?
- Min «favorittstandard» er ikke helt klar ennå, men ISO har startet standardiseringsarbeid innenfor innovasjonsledelse som fanget min interesse. Dette er et spennende område og veldig relevant til studiet jeg går. Ellers holder jeg en liten knapp på potensielle standarder innenfor helseomsorg som jeg har arbeidet med i sommer.

Sist oppdatert: 2019-10-03