Margrethe Stensholt

Margrethe studerer studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Hun hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2017 og jobbet med oppgaver innenfor bygg, anlegg og eiendom (BAE) f.eks. oppdatering av en rapport om kontraktsstandarder, laget en sammenligningstabell mellom standarder og prosesskoden fra Statens vegvesen, og oppdatert en oversikt siste oppdatering av BAE-standarder.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært veldig greit. De andre ansatte er veldig hyggelige og hjelpsomme. Jeg justerte meg ganske fort til å arbeide her.

- Hva har vært mest positivt?
Det har vært veldig enkelt for meg å spørre om hjelp. Folk er veldig villige til å hjelpe når noen trenger det. Det er også veldig flott utsikt fra kontorlokalene.

Hva kunne vi gjort bedre?
- Her kommer jeg ikke på noe spesielt å nevne.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste at Standard Norge har gitt ut Eurokodene i tillegg til andre supplerende standarder. Jeg visste om disse fordi jeg har vært mye borti dem i studiet mitt.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
-
Før trodde jeg Standard Norge var en bedrift som bare utviklet standarder relatert til bygg, anlegg og eiendom (BAE). Jeg fikk også en bedre forståelse for hvor utbredt det er å bruke standarder. Det er noe man ikke tenker på i det daglige. Jeg var heller ikke klar over at det fantes bedrifter som utvikler sine egne standarder.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
-
Ja, jeg studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU der en stor andel av emnene mine sentrerer seg rundt Eurokodene. Standarder brukes mye i BAE-næringen, så sannsynligheten for at jeg kommer bort i dem er stor.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Søk! På skolen lærer man seg å bruke standardene, men hos Standard Norge får man i tillegg en forståelse på hvordan de utvikles. Standard Norge tar godt vare på studentene.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Ja, jeg har valgt konstruksjon som hovedretning på studiet mitt, der Eurokodene brukes flittig. Flere av emnene og fagbøker jeg har hatt handler om å bruke Eurokodene.

- Hva er din “favorittstandard”?
-
Eurokodene! Men jeg synes at det burde utvikles noen kunstrelaterte standarder for eksempel for tatovering.

Margrethe Stensholt
Margrethe ser behovet for at det blir utarbeidet en standard for tatoveringer

Sist oppdatert: 2019-10-03