Mona Andreassen Idris

Mona Andreassen Idris

Mona har igjen ett år på en master i innovasjon og ledelse ved Høgskolen i Bergen. Hun jobbet i Stanadard Norge sommeren 2016. Hovedtyngden av arbeid var knyttet til utredningesoppgaver innenfor helse og omsorg i kommunal sektor.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
Det har vært veldig spennende og lærerikt å jobbe her i sommer. Jeg har fått utfordrende og interessante arbeidsoppgaver som jeg har lært mye av.

Hva har vært mest positivt?
Det mest positive er nok at vi, sommer konsulentene, har blitt så godt tatt imot og inkludert i alt som skjer. I tillegg har arbeidsoppgavene mine gitt meg mye god lærdom jeg kan ta med meg videre i arbeidslivet.

- Hva kunne vi gjort bedre?
Det hadde vært fordelaktig dersom veilederen min og jeg hadde arbeidet samtidig i sommer, slik at det hadde vært litt lettere å få tilbakemeldinger underveis i arbeidet. Dette er selvsagt ikke så lett midt i ferieavviklingen, men det er noe jeg hadde ansett som svært positivt.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
Jeg visste ganske lite om Standard Norge før jeg var her på intervju. Jeg kom tilfeldigvis over en artikkel jeg leste på nettet og søkte deretter opp selskapet. På intervjuet, og senere i opplæringen, fikk jeg derimot en god innføring i hva Standard Norge jobber med og står for.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
Jeg har lært veldig mye! Hovedsakelig at så å si alt rundt oss er standardisert.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
Absolutt! Det er mye mer spennende enn man kanskje tror på forhånd.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
Søk i vei! Her finnes det utallige forskjellige arbeidsoppgaver og Standard Norge har vært flinke til å tilpasse disse i forhold til studieretningene vi går. Dermed kan dette være en god mulighet for så å si alle.

- Hva er din “favorittstandard”?
Min favorittstandard eksisterer ikke per dags dato (så vidt jeg vet), men det burde finnes en standard for vanning av planter. Jeg har nemlig fått ansvaret for de ferierende ansattes planter i sommer, og med mine langt i fra grønne fingre, håper jeg de har overlevd…….

Sist oppdatert: 2019-10-03