Synne Lofthus Rooth

Synne Lofthus Rooth

Synne er ferdig med 3. året på byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun jobbet hos Standard Norge sommeren 2016 hovedsakelig med oppgaver knyttet til bygg, anlegg og eiendom og bygningsinformasjonsmodeller (BIM) spesielt.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
Det har vært veldig trivelig å jobbe i Standard Norge, alle har vært imøtekommende og hyggelig ovenfor oss sommerkonsulentene.

- Hva har vært mest positivt?
Det mest positive var kanskje friheten, jeg fikk samme friheten som de andre ansatte og det var veldig behagelig. Denne friheten handlet både om arbeidstidene og oppgaveløsingen. Jeg fikk lov å ta grep om oppgaven som jeg selv ønsket, og friheten til å utføre den som jeg ville. I tillegg hadde jeg en flink veileder som stilte opp og svarte på spørsmål når jeg lurte på noe.

- Hva kunne vi gjort bedre?
Som en samarbeidsoppgave skulle vi kartlegge litt rundt temaet SmartCity. Jeg skulle gjerne ønske at det hadde vært satt av mer tid til dette prosjektet. Ettersom vi har vært fire sommerkonsulenter med ulik bakgrunn kunne det vært interessant å få den erfaringen med å jobbe sammen på et prosjekt på tvers av fagfeltene. Dessuten er SmartCity et veldig spennende konsept som jeg kunne likt å få tid til å sette meg enda bedre inn i.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
Jeg visste en del om Standard Norge. Vi bruker standarder aktivt i studiet ved NMBU. Vi har også blitt lært litt opp i ISO og CEN gjennom noen fag på skolen. Så jeg var klar over at Standard Norge publiserte standarder for byggenæringen. Jeg var derimot ikke klar over at standarder er relevant innenfor alle fagfelt.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
Jeg har lært at standarder kan være en hjelp til innovasjon, og være med på å bidra til utvikling selv. Ved å ha samlet metode gjennom en standard er det lettere å blant annet sammenlikne prosjekter og arbeide på tvers av bedrifter uten å bruke store ressurser på konverteringsarbeid.

Fikk også innsyns i en del komitearbeid, og dette er en spennende prosess å ta del i. Først å man jo vise at standarden er viktig, samle aktuelle parter for utviklingen, for så å starte massiv datainnsamling. Til slutt er det en stor kontrolljobb for å passe på at standarden følger malverket og at innholdet blir formulert riktig. Alt dette har vært både interessant og lærerikt, og absolutt noe som kan gjøre at jeg kan være en ressurs for meg selv og en framtidig bedrift ved å vite hvordan man kan ta del i utvikling av relevante standarder og påvirke at disse blir best mulig.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
Jeg kunne godt jobbet med standardisering senere. Jeg syns det har vært interessant å sitte som observatør i en komité og kunne godt tenke meg å delta mer aktivt i dette arbeidet senere i livet når jeg har litt mer erfaring i ryggen.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
Standard Norge kan være relevant for alle fagfelt, ettersom standarder trengs overalt. Derfor er mitt beste tips å søke.

- Hva er din “favorittstandard”?
Jeg liker Eurokode 5, om trekonstruksjoner. Eurokodene er de jeg har brukt i studiet og er mest kjent med.

Sist oppdatert: 2019-10-03