Vilde Rasmussen
Vilde er opptatt av kontraktsstandardene som er viktig når boliger skal settes opp

Vilde Rasmussen

Vilde tar en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun hadde sommerjobb i 2018 og jobbet blant annet med oppgaver knyttet til konstruksjon og kommunalt regelverk.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært lærerikt og hyggelig å jobbe i Standard Norge. Fint å være en gruppe av studenter, når fellesferien slår inn med full kraft og mange kontorer står tomme.

- Hva har vært mest positivt?
- Er det lov å si to ting? I så fall svarer jeg faglig utfordrende arbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Ulempen med å jobbe på sommeren er at mange er bortreist på ferie, både eksternt og internt. Det hadde vært fint med tettere oppfølging underveis.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste at Standard Norge utarbeider kontraktstandarder. NS 8405, 8406 og 8407 kjente jeg fra studiet.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Jeg hadde liten kunnskap om standardisering før jeg startet i Standard Norge. I løpet av oppholdet har jeg lært om standardisering nasjonalt og internasjonalt, og fått et innblikk i hvordan standardiseringsprosessen gjennomføres.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Ja, absolutt.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Søk! Lurer du på hva Standard Norge driver med, finnes det mye god informasjon på nettsiden.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Ja, jeg har brukt kontraktsstandarder i bygge- og entrepriserett.

- Hva er din favorittstandard?
NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

Sist oppdatert: 2019-04-08