Vilde Sorkmo Borgnes

Vilde skal begynne på siste året på masterstudiet i energi og miljø ved NTNU i Trondheim. Hun hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2017 og jobbet med oppgaver knyttet til etablering av standardiseringsprosjekter innenfor «Smart byer». Dette inkluderte en analyse av konseptet, hvordan utviklingen har påvirkning på bygg- og anleggsbransjen, og et dypdykk i områder med standardiseringspotensial.

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært spennende, lærerikt og ikke minst hyggelig å jobbe i Standard Norge! Alle ansatte har vært imøtekommende og interesserte i arbeidet vi sommerstudentene har gjort. Dette fører til at man virkelig har lyst til å gjøre en god jobb.

- Hva har vært mest positivt?
- Jeg har fått mye ansvar og samtidig stor frihet til å forme oppgavene etter eget ønske. I tillegg har jeg fått god hjelp når det har vært behov for det. Oppgaven jeg har gjort på «Smarte byer» har gitt meg masse lærdom som jeg vil ta med meg videre i studier og kanskje også i senere arbeidsliv. Jeg har også vært veldig fornøyd med hvordan vi har blitt tatt imot. Spesielt første uken fikk vi mye oppfølging og jeg har inntrykk av at det var en organisasjon som var godt forberedt på å ha oss her i sommer.

- Hva kunne vi gjort bedre?
-
Om jeg skal peke på en ting som ville gjort kvaliteten på arbeidet jeg gjorde bedre, er det kanskje en tettere oppfølging i løpet av ukene i juli. På denne tiden var det veldig stille på kontoret, ettersom de aller fleste var på ferie. Noen oppfølgingsmøter enten på Skype eller på kontoret for å snakke om fremgangen og hvordan vi ligger an ville gjort seg her.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
-
Generelt visse jeg lite om standarder og standardisering fra før. Jeg visste om Standard Norge, men ikke noe særlig om hva arbeidet går ut på. Internasjonale standarder var noe jeg hadde litt mer kjennskap til, eller i det minste var klar over at eksisterte, men sammenhengen mellom ISO og Standard Norge var totalt ukjent for meg.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
-
Så å si alt jeg nå vet om standarder og standardisering har jeg lært her. Hva standarder er, hva det brukes til, og ikke minst viktigheten av standardisering. Jeg har lært mye mer om sammenhengen mellom norske, europeiske og internasjonale standarder, men jeg er fortsatt nysgjerrig på å lære mer på dette området.

Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
-
Dette ser jeg for meg at vil bli aktuelt, enten direkte eller indirekte, ved å involvere meg i standardisering innenfor mitt arbeidsfelt.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Hvis du er nysgjerrig på standardisering og hvilken rolle det spiller i samfunnet, søk! Hvis ikke, vurder å søke likevel. Standarder er så mye mer enn det man tror, og absolutt ikke kjedelig. Standardisering legger til rette for samfunnsutvikling og innovasjon og dekker så å si alle områder i samfunnet vi lever i. Uansett hvilken jobb man ender opp i etter studiene er det nyttig å vite om standardisering og jobben Standard Norge gjør.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Til nå har standarder kun vært noe som dukker opp i enkelte forelesningsnotater og presentasjoner. Spesielt har ISO 14000-serien vært referert til i mange sammenhenger. Jeg kommer definitivt til å være mer oppmerksom på, og også gjøre meg mer kjent med standarder i videre studiehverdag.

- Hva er din “favorittstandard”?
- Jeg må nok si ISO 37120 ettersom «Smarte byer» er et utrolig spennende område med masse potensiale!

Vilde Sorkmo Borgnes
Vilde ønsker "smarte byer" velkommen

Sist oppdatert: 2019-10-03