Mål 1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

Gjennom å skape en plattform for beste praksis i alle sektorer av økonomien, fra landbruket til bank og finans, bidrar standarder til bærekraftig produksjon av mat, ressurser og bærekraftig sysselsetting.

For eksempel kan NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp hjelpe organisasjoner med å utvikle en bærekraftig og etisk innkjøpspraksis, noe som igjen gagner samfunnet der de driver virksomhet. Standarden inneholder retningslinjer for implementering av etiske prosesser gjennom hele leverandørkjeden.

NS-ISO 37001 Antikorrupsjon støtter bedrifter og myndigheter i arbeidet med å bygge integritet og bekjempe korrupsjon. Ved å skape en antikorrupsjonskultur i organisasjoner bidrar den til å redusere de store økonomiske forskjellene som er en viktig årsak til fattigdom i mange land.

Relevante fagområder

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2022-11-30

NOK 3 368,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 37101:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 828,00 (eks. mva)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn — Ledelsessystem for bærekraftig utvikling — Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-05-27) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 2 329,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling – Veiledning i bruk av ISO 26000:2010 i næringsmiddelkjeden

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-03-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang